شبکه های توزیع و انتقال نیرو حوزه اصلی فعالیت  شرکت مهندسی نیروصارم محسوب می شود.

شرکت مهندسی نیروصارم در حوزه شبکه های توزیع و انتقال نیرو از جمله شرکت های توانمند ایرانی به شمار می رود که در زمینه های تامین تجهیزات و راه اندازی، مدیریت و اجرای پروژه های پستهای انتقال و فوق توزیع ، خطوط انتقال نیرو ، سیستم های توزیع فعالیت می کند و از توانمندی و قابلیت های منحصر به فردی برخوردار است.

  • طراحی، ساخت و اجرای پست و خطوط انتقال نیرو 63، 132، 230، 400 کیلوولت
  • طراحی، ساخت و اجرای پروژه های توزیع برق 20 و 33 کیلوولت و فشار ضعیف
  • طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری نیروگاه های گازی و حرارتی
keyboard_arrow_up