با توجه به اینکه در اجرای پروژه ها لازم است که تمامی قسمت های پروژه به وسیله یک پیمانکار انجام گیرد لذا بخش ساختمانی این شرکت نیز عهده دار انجام خدمات مهندسی، طراحی، ساخت و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی همانند ساختمان های اداری و صنعتی، مسکونی و محوطه سازی می باشد.

keyboard_arrow_up