پروژه پست های اصلی خط 7 مترو تهران

پروژه نصب، تست و راه اندازی تجهیزات پست شمالی خط 7 مترو تهران


اطلاعات اولیه قرارداد :

قرارداد نصب، تست و راه اندازی تجهیزات پست شمالی خط 7 مترو تهران به شماره قرارداد 96/111 در تاریخ 1396/02/12 توسط شرکت مهندسی توسعه آب تابان به شرکت نیروصارم ابلاغ گردیده.

موضوع اوليه قرارداد:

موضوع پیمان شامل نصب، تست و راه اندازی تجهیزات پست شمالی خط 7 مترو تهران می باشد که کلیه عملیات نصب، وایرینگ و گلندزنی کلیه تجهیزات باقی مانده و کلیه عملیات تست عملکردی تجهیزات و راه اندازی کامل پست .

تاریخ شروع / پایان قرارداد : 02-1396/ 02-1399
مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع 1،471،000،000 ريال یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و یک میلیون ریال.

کارفرما : شرکت توسعه آب تابان
مشاور : شرکت موننکو ایران
پیمانکار : شركت نیروصارم
keyboard_arrow_up