پست 63/20 کیلوولت ماهدشت

پروژه عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت ماهدشت


شرح قرارداد :

پروژه پست 63/20 کیلوولت ماهدشت به شماره قرارداد 95/57 در تاریخ 1395/05/18 توسط شرکت برق منطقه ای تهران به شرکت نیروصارم ابلاغ گردیده.

موضوع قرارداد:

عملیات تکمیل کارهای ساختمانی و برقی احداث پست 63/20 کیلوولت ماهدشت

تاریخ شروع / پایان قرارداد :05-1395/ 12-1397

مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع 4،595،740،375 ريال چهل میلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون و هفتصد و چهل هزار و سیصد و هفتاد و پنج ريال.

  • واریز مبلغ 134،346،685 ريال یکصد و سی و چهل میلیون و سیصد و چهل و شش هزار و ششصد و هشتاد و پنج ريال مابه التفاوت در تاریخ 1398/05/22 .

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

پیمانکار : شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up