پست 400 کیلوولت گله دار

پروژه نصب پست 400 کیلوولت گله دار


اطلاعات اولیه قرارداد :

پروژه نصب پست 400 کیلوولت گله دار به شماره قرارداد 163 در تاریخ 1398/09/01 توسط شرکت فولمن به شرکت نیروصارم ابلاغ گردیده.

موضوع اوليه قرارداد:

انجام کلیه فعالیت های مربوط به نصب پست گله دار به شرح زیر ؛

 • اجرای کامل سیستم شبکه زمین شامل مش و رایزرها بدون تامین مصالح
 • نصب کامل خطوط هوایی و سیم گارد
 • اتصالات بین تجهیزات
 • سینی کاری محوطه، اتاق کنترل و گالری
 • جوشکاری بدون تست و نصب لوله باسبارها
 • نصب کامل پایه های روشنایی و پروژکتورها و کابل کشی بدون تامین مصالح
 • اجرای کامل کابل کشی و وایرینگ
 • نصب کامل مقره های اتکائی
 • نصب کامل LT ها
 • تکمیل و تنظیم سکسیونرها و برقگیرها و تزریق گاز بریکر
 • نصب کامل تابلوها

تاریخ شروع / پایان قرارداد : 09-1398/ 05-1399

مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع 3،705،000،000 ريال سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون ريال.

کارفرما : شرکت فولمن

پیمانکار : شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up